A nagrodę Złotego Paździerza…

A nagrodę Złotego Paździerza…

A nagrodę Złotego Paździerza otrzymuje….. Marian Paździoch

#oscary #oscary2019 #film #kiepscy #swiatwedlugkiepskich

Comments are closed.